Правила поведінки здобувачів освіти Канівської ЗОШ №4


ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                            Директор школи

                                                                                                      _________________ І.А. Верба

Правила поведінки здобувачів освіти 

Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4

Канівської міської ради Черкаської області

1. Загальні положення

Згідно зі ст.53 «Права та обов`язки здобувачів освіти» закону України Про освіту

здобувачі освіти мають право на:

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- повагу людської гідності.

Здобувачі освіти зобов’язані

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

- освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України, міського управління освіти, адміністрації закладу.

2. Загальні правила поведінки здобувачів освіти у закладі

Правила поведінки учнів у школі (далі Правила) базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України, відповідних рішеннях органів місцевого самоврядування та Статуті закладу.

2.1. Учні приходять до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чисті і охайні. При вході у школу дотримуються правил ввічливості, займають свої робочі місця згідно з розкладом занять.

2.2. Учні зобов’язані мати необхідне навчальне приладдя, книги, зошити, щоденник, а також виконані домашні завдання з предметів згідно з розкладом уроків.

2.3. Вимоги щодо зовнішнього вигляду учнів передбачають наявність охайного одягу, взуття ділового стилю та акуратної зачіски згідно.

2.4. Забороняється перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

2.5. Забороняється приносити на територію школи та проносити до її приміщень з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети та речовини; спиртні й слабоалкогольні напої чи енергетики, цигарки, наркотичні та інші психотропні речовини й отрути, газові балончики тощо.

2.6. Не дозволяється йти зі школи під час освітнього процесу без дозволу директора школи або його заступників, окрім випадків, пов'язаних з рекомендаціями медичної сестри та з обов'язковим повідомленням класним керівником батьків учня.

2.7. Пропуск занять з поважної причини має бути підкріплений письмовим документом:

- у разі оздоровлення або сімейних обставин подається заява на ім`я директора від батьків (або осіб, які їх замінюють);

- виїзд на змагання, участь у міських конкурсах, фестивалях чи учнівських форумах підтверджується довідкою відповідної організації (спортивне товариство, мистецькі освітні заклади тощо) із  зазначенням причини та терміну відсутності.

2.8. Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна та обладнання, надавати посильну допомогу в його ремонті.

2.9. У разі  навмисного спричинення збитку шкільному або чиємусь майну, батьки учнів, які його заподіяли, несуть матеріальну відповідальність.

2.10. Забороняється брати без дозволу чужі речі. До учнів, які привласнили чужі речі можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення ( внутрішньошкільний облік, виклик разом з батьками на засідання Ради профілактики правопорушень).

2.11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, повинні передати їх черговому адміністратору або черговому при вході у школу.

3. Правила поведінки під час освітнього процесу

3.1. При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять, окрім випадків, пов'язаних зі специфікою освітнього процесу.

3.2. Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин. У випадку вимушеного запізнення на урок потрібно зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

3.3. Забороняється виходити з класу під час уроку без дозволу вчителя.

3.4. Учні повинні щодня вести запис домашніх завдань у щоденник і надавати його на вимогу вчителя без будь-яких заперечень.

3.5. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

3.6. Впродовж уроку забороняється:

- відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, що не передбачені планом проведення заняття;

- підводитися та переміщуватися по кабінету без дозволу учителя;

- вживати їжу та напої, жувати гумку;

- користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами, якщо це не передбачено вчителем для виконання освітньої мети.

3.7. Закінчення уроку відбувається за відповідного рішення учителя.

3.8. Учні зобов`язані бути присутніми на усіх позаурочних освітніх заходах, передбачених планом організації освітньої діяльності класного керівника.

3.9. Забороняється бути присутніми на позаурочних заходах у верхньому одязі.

3.10. У ході загальношкільних заходів забороняється користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами без відповідного розпорядження класного керівника.

3.11. У разі проведення заходу поза межами закладу, учні зобов`язані пройти цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності і дотримуватися визначених правил. Починаючи з 9-го класу, обізнаність з правилами безпеки учні підтверджують особистим підписом

4. Правила поведінки на перервах і після закінчення занять

4.1. Час перерви – особистий час кожного учня. Він може використовувати його на власний розсуд, проте, не порушуючи права інших.

4.2. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися згідно з правилами безпеки життєдіяльності.

4.3. Під час перерви учні зобов’язані:

- виконувати обов’язки чергового учня по класу та по школі;

- підкорятися вимогам чергових учнів та вчителів;

- рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони;

- на прохання вчителя допомагати готувати клас до наступного уроку.

4.4. Під час перерв учням забороняється:

- бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на перилах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

- штовхати один одного, кидатися будь-якими предметами і грати в рухливі гри у не пристосованих для цього  приміщеннях;

- сидіти на підвіконнях, розкривати та виглядати у відкриті вікна;

- виходити під час перерви за межі території закладу.

4.5. Після закінчення занять учні повинні одягнути верхній одяг і залишити приміщення школи, дотримуючись правил безпечної поведінки. Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінчення освітнього процесу без дозволу працівників школи.

5. Правила дотримання міжособистісних стосунків у шкільному середовищі

5.1. Здобувачі освіти мають право:

- на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- отримання соціальних і психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

5.2. Учні мають бути ввічливими у спілкуванні з педагогами та працівниками закладу, батьками інших учнів, з іншими здобувачами освіти.

5.3. Учні закладу проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учні й  педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі першими вітаються та поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

5.4. Учні мають право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

5.5. Категорично забороняється вживання лайливих виразів і непристойних жестів.

5.6. Будь-який психологічний тиск (залякування, знущання, цькування, висміювання та приниження), застосування фізичної сили у стосунках з іншими учасниками освітнього процесу є неприпустимими формами поведінки.

5.7. Здобувачі освіти зобов'язані:

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Прикінцеві положення

У випадку порушень правил для учнів до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі адміністративні стягнення:

 • усне зауваження;
 • запис зауваження у щоденник;
 • письмове звернення до батьків;
 • постановка на внутрішньошкільний облік;
 • виклик учня з батьками на засідання Ради профілактики правопорушень.

Обов'язки чергового учня по класу

 1. Черговими повинні бути щонайменше 2 учні щоденно, графік чергування встановлює кожен клас самостійно.
 2. Чергові учні по класу зобов’язані приходити до школи за 15 хв. до початку занять.
 3. У класі необхідно провітрити приміщення, перевірити наявність крейди, вимити ганчірку (губку) для дошки.
 4. Допомогти вчителю підготувати (роздати, розвісити….) необхідну наочність та роздатковий матеріал: карти, схеми, таблиці, атласи, ілюстрації, картки…
 5. Після кожного уроку чергові повинні витерти дошку, вимити ганчірку (губку), підібрати папір, провітрити приміщення.
 6. Чергові учні відповідають за збереження шкільного майна: меблів, навчального приладдя, технічних засобів навчання тощо.
 7. Після занять чергові учні зобов`язані:

- прибрати папір та інше сміття, винести його у смітник;

- полити квіти (по мірі потреби);

- навести загальний порядок у класі.

 8. У разі невиконання черговим своїх обов'язків або відсутності в школі, його чергування переноситься на наступний день.

Обов'язки чергових по школі

 Для підтримки дисципліни та порядку в школі призначається черговий клас, який чергує протягом тижня.

 1. Черговий клас з’являється до школи за 15 хвилин до початку уроків.
 2. Черговий клас має бути зразком дотримання правил внутрішнього розпорядку, вимог щодо зовнішнього вигляду, чемності та організованості.
 3. Чергові учні повинні обов’язково чергувати на визначених постах.
 4. Чергові повинні стежити за порядком і дисципліною учнів, вимагати від них виконання правил внутрішнього розпорядку.
 5. У разі відсутності реакції на зауваження, чергові мають право звертатися до класного керівника порушників порядку та дисципліни.
 6. Чергові учні щонайменше двічі на день проводять перевірку класних приміщень та оцінюють дотримання санітарно-гігієнічних норм учнівськими колективами. Про результати перевірок  наслідків чергування звітуються на загальношкільній лінійці.
 7. Протягом дня роботу чергового класу контролює класний керівник, наслідки чергування перевіряє черговий адміністратор.

 

Адреса закладу:
Верба І.А.
19000 Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Дніпробудівська, 2

(8-047-36)3-21-36 kanivschool4@ukr.net
kaniv@at.ua або vikshatilo@gmail.com
Місцезнаходження закладу
sample map