Виховна робота


Виховна проблема школи

Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини, здатної до саморозвитку і самореалізації.

Зміст виховної роботи

Ціннісне ставлення особистості до себе

Передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил. Воно є умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Ціннісне ставлення особистості до мистецтва

Формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних із мистецтвом.

Ціннісне ставлення особистості до праці

Ціннісне ставлення особистості до праці передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальною значущістю праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність  до підприємництва; розуміння економічних законів, потреб і проблем суспільства та засобів їх розв'язання; готовність до творчої діяльності, конкурентноспроможності і самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Ціннісне ставлення особистості до природи


 

Адреса закладу:
Верба І.А.
19000 Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Дніпробудівська, 2

(8-047-36)3-21-36 kanivschool4@ukr.net
kaniv@at.ua або vikshatilo@gmail.com
Місцезнаходження закладу
sample map