Статут Євроклубу «Співдружність»

1. Загальні положення.

1.1.  Громадська    організація – клуб старшокласників «Співдружність» є добровільним об'єднанням учнів 9-11 класів, яка покликана формувати розуміння й утвердження свідомої громадянської позиції молоді.

1.2. Громадська організація є некомерційною структурою.

1.3.Громадська  організація  здійснює  свою  діяльність  у  відношенні  з Конституцією України, Законів України та цього Статуту 1.4. Юридична адреса громадської організації: Дніпробудівська, 3, м. Канів Черкаської області.

2. Мета і завдання клубу:

2.1. Залучити учнів шкіл до науково-дослідницької роботи, навчити їх уже в школі, за партою, жити у правовій державі, бути законослухняними, любити Україну, поважати національні традиції України та національних меншин.

2.2. Надати  старшокласникам  можливість  оволодіти     позапрограмним матеріалом з історії України, виховувати їх активними щодо набуття знань, розуміти епоху, формувати особистість у контексті світової цивілізації.

3. Члени громадської організації, їх права та обов'язки.

3.1. Членство у громадській організації є індивідуальним.

3.2. Індивідуальними членами громадської організації можуть бути учні старших   класів,   яким   виповнилось   14   років,   що   визнають   Статут громадської організації, проводять діяльність, спрямовану на реалізацію його цілей.

3.3. Прийом до громадської організації членів здійснюється рішенням Правління громадської організації на підставі особистої заяви від індивідуального члена.

3.4. Кожен індивідуальний член громадської організації має право:

 • брати участь в її діяльності, обирати і бути обраним до керівних органів;
 • брати участь у виробленні рішень і вносити пропозиції з усіх питань діяльності;
 • запитувати і отримувати інформацію про хід реалізації рішень громадської організації керівних органів;

3.5. Кожен індивідуальний член організації має право:

 • брати участь в її діяльності, обирати та бути обраним до керівних органів, вносити пропозицію з поліпшення діяльності організації;
 • на захист своїх законних інтересів з боку громадської організації;
 • вийти з членів громадської організації за власним бажанням.

3.6. Член   громадської  організації  має   право   на   наукову  діяльність,
безкоштовно    отримувати    консультацію    з   написання    науково-дослідницьких робіт.

3.7. Член громадської організації має право на захист своєї науково-дослідницької роботи у шкільній МАН, а в разі рекомендації кураторію МАН – у  міській та обласній МАН.

3.8. Член громадської організації зобов'язаний:

 • проводити діяльність відповідно до цілей і завдань, закріплених цим Статутом, підтримувати і пропагувати діяльність громадської організації;
 • дотримуватись вимог цього Статуту, виконувати рішення керівних органів громадської організації;
 •  дбати про авторитет громадської організації.

3.9.  Член клубу «Співдружність», який зайняв призове місце на захисті наукового реферату в обласній МАН, має право на пільгове зарахування до вищого навчання закладу з відповідного профілю.

4. Структура та керівні органи громадської організації.

4.1. Вищим керівним органом громадської організації є парламент,
скликається не менше, ніж один раз на рік.

Конференція громадської організації вважається чинною за наявності не менше, ніж половини членів організації. Всі рішення приймаються відкритим голосуванням і набувають чинності за умови голосування не менше половини присутніх.

4.2. До виключної компетенції громадської організації належить:

 • прийняття Статуту та внесення змін і доповнень до нього;
 • обрання Правління;
 • обрання Ревізійної комісії та її Голови.

4.3. Керівним органом клубу між конференціями є Правління, яке збирається не менше, ніж один раз у три місяці.

4.4. Правління обирається на два роки:

 • скликає конференцію громадської організації;
 • приймає звернення та заяви;
 • призначає президента клубу;
 • затверджує зразок печатки;
 • обирає голову та заступника.

5.   Кошти та інше майно.

5.1. Кошти громадської організації утворюються за рахунок надходжень добровільних внесків спонсорів та благодійних фондів.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту.

6.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються конференцією (зборами) громадської організації 2/3 голосів присутніх.

7. Реорганізація та ліквідація.

7.1.Припинення діяльності громадської організації може бути здійснене шляхом його реорганізації або ліквідації.

7.2. Кошти та майно організації при її ліквідації не можуть розподілятися між її членами, а спрямовуються на користь навчально-виховного закладу.

Адреса закладу:
Верба І.А.
19000 Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Дніпробудівська, 2

(8-047-36)3-21-36 kanivschool4@ukr.net
kaniv@at.ua або vikshatilo@gmail.com
Місцезнаходження закладу
sample map