Біологію в школі викладають:

Учитель біології

Володченко
Тетяна Сергіївна

Володченко Тетяна Сергіївна дуже відповідально ставиться до своїх обов'язків, сумлінно і старанно готується до уроків. Вона добре володіє програмовим матеріалом, на кожному уроці забезпечує зворотній зв’язок, щоб пересвідчитись у засвоєнні учнями вивченого на уроці. Вчитель починає урок з повторення попереднього матеріалу, яке організовує різними формами (усне опитування, письмове, тести, фронтальна робота, практична робота, робота в парах). Належна увага на уроках приділяється активізації навчання, розвиткові пізнавальних здібностей учнів, використанню проблемно-пошукових методів навчання. Новий матеріал викладається на належному науковому рівні із застосуванням міжпредметних зв’язків, а також з практичним направленням. Вчитель намагається забезпечувати засвоєння учнями основних понять на уроці, дотримуючись таких принципів навчання: науковості, доступності, свідомості, стійкості засвоєння знань, умінь та навичок учнів. Володченко Т.С. раціонально і якісно використовує час на окремі елементи уроку, їх послідовність.

Вчитель має призерів ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін. Її учні брали участь у конкурсі-захисті робіт МАН та виборювали призові місця на міському та обласному рівнях.

 

Учитель біології

Козаренко Наталія Михайлівна

Козаренко Наталія Михайлівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю “Біологія, екологія,  хімія”, працює  в школі з 1994 року. Має кваліфікаційну категорію  “спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “учитель-методист”.

За час роботи проявила себе висококваліфікованим, творчим учителем. Вона досконало володіє методикою викладання біології, хімії, вміло реалізовує дидактичні принципи та вимоги до сучасного процесу навчання і виховання. Вчитель у постійному творчому пошуку, дбає про те, щоб знання її учнів формувались шляхом наукових досліджень у свою роботу постійно впроваджує ІКТ, елементи інтерактивних методик.

Козаренко Н.М. систематично працює над розвитком творчих здібностей учнів, що відображується результативністю міських та обласних олімпіад. Вчитель разом з обдарованими учнями підготували творчі проекти.

Вчитель дуже активно співпрацює з міським МК.  З  2006-2011 р. керівник шкільного методичного об'єднання вчителів наук природничого циклу. З 2011-2013 р. керівник міського  методичного об'єднання класних керівників. Вчитель бере активну участь у методичній роботі міста, відкриті уроки, виступи з доповідями, майстер-класи.

Вчитель відповідальна, вимоглива до себе та своїх колег, толерантна в спілкуванні, принципова та наполеглива в роботі, користується повагою серед батьків, учнів.

 

Медицину та основи безпеки життєдіяльності викладає

Учитель біології та ОБЖ

Бузницька Валентина Вікторівна

Бузницька Валентина Вікторівна працює в даній школі з 1996 року. За період роботи проявила себе знаючим, ерудованим педагогом, виявила ґрунтовний рівень професіоналізму, добре володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу з предмету основи здоров'я та медико-санітарної підготовки. Працює над проблемою «Методи залучення учнів до здорового способу життя». У своїй роботі Валентина Вікторівна вміло поєднує колективні, групові та індивідуальні форми навчання. Активно використовує мультимедійні презентації, над створенням яких працює сама та її учні. Уроки вчителя відзначаються системним характером, що проявляється в чіткій постановці мети кожного уроку, мотивації навчання, реалізації запланованого матеріалу, раціональності використання методів, принципів та засобів навчання. Формує в учнів основні компетентності здорового способу життя, здатність самостійно здобувати і використовувати знання, активну життєву позицію. У 2013 році виборола II призове місце у конкурсі «Вчитель року». Своїм педагогічним досвідом «Формування здоров'язберігаючих компетентностей» ділилась з педагогами на обласній конференції. Очолює секцію біології у шкільній МАН, має переможців конкурсу-захисту робіт у МАН.

З 2000 року Валентина Вікторівна очолює міське методичне об'єднання з «Основи здоров'я». Учитель підвищує свою педагогічну майстерність шляхом використання на практиці нових освітніх технологій, зокрема проектно-технологічної, що позитивно впливає на професіоналізм вчителя. Друкується у педагогічній пресі. Вчителем подано методичну розробку «Надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці людини» в науково - методичний журнал «Біологія» та в журнал «Основи безпеки життєдіяльності». Бузницька Валентина Вікторівна комунікабельна, відповідальна, вимоглива до себе та колег по роботі. Вчитель користується заслуженим авторитетом серед колег, учнів та батьків.

Адреса закладу:
Верба І.А.
19000 Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Дніпробудівська, 2

(8-047-36)3-21-36 kanivschool4@ukr.net
kaniv@at.ua або vikshatilo@gmail.com
Місцезнаходження закладу
sample map