Біологію в школі викладають:

Учитель біології

Володченко
Тетяна Сергіївна

Володченко Тетяна Сергіївна працює вчителем у Канівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 з 2000 року і за цей час проявила себе грамотним, ерудованим, творчим педагогом. Використовує різні методичні прийоми, постійно стимулює інтерес учнів до вивчення біології. Під час викладання предмета створює сприятливий психологічний мікроклімат в учнівському колективі, формує в учнів уміння визначати суть, причини, значення біологічних законів, самостійно працювати з різними джерелами інформації, готувати доповіді, брати участь у дискусії, оцінювати події та вплив людини на природу, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Володченко Т.С. активно працює з обдарованими учнями. Її учні є переможцями міських та обласних олімпіад, МАН. За міжатестаційний період підготовлено: 29 переможців міських олімпіад; 20 учасників обласних олімпіад, з яких 7 є переможцями; 7 переможців міського етапу конкурсів-захистів учнівських наукових робот МАН, з яких 2 – переможці обласного рівня, 1 – переможець Всеукраїнського. Учні Володченко Т.С. беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі «Геліантус»: за 5 років – 811 учасників, з яких 17 є абсолютними переможцями. Активно співпрацює з науковими співробітниками Канівського природного заповідника, НУБіПУ, КНУім.Т.Шевчека. Учитель має друковані праці: - на методичному порталі; у збірнику У Всеукраїнської наукової шкільної конференції (2019 р.); у міській пресі. Заслуговує на увагу методична розробка вчителя «Екологізація як вектор індивідуальної траекторії навчання дитини», представлена на виставці ППД. Володченко Т.С. має власний еколого-біологічний сайт, який постійно оновлює. Вчителька невпинно й наполегливо підвищує свій фаховий рівень. Дбає про свій професіоналізм, щорічно проводить відкриті уроки для вчителів школи та міста, творчі звіти на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань школи і міста. Відповідальна, добросовісна, вимоглива до себе та колег по роботі, вона користується авторитетом серед учнів, батьків, громадськості міста.

 

Учитель біології

Козаренко Наталія Михайлівна

Козаренко Наталія Михайлівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю “Біологія, екологія,  хімія”, працює  в школі з 1994 року. Має кваліфікаційну категорію  “спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “учитель-методист”.

За час роботи проявила себе висококваліфікованим, творчим учителем. Вона досконало володіє методикою викладання біології, хімії, вміло реалізовує дидактичні принципи та вимоги до сучасного процесу навчання і виховання. Вчитель у постійному творчому пошуку, дбає про те, щоб знання її учнів формувались шляхом наукових досліджень у свою роботу постійно впроваджує ІКТ, елементи інтерактивних методик.

Козаренко Н.М. систематично працює над розвитком творчих здібностей учнів, що відображується результативністю міських та обласних олімпіад. Вчитель разом з обдарованими учнями підготували творчі проекти.

Вчитель дуже активно співпрацює з міським МК.  З  2006-2011 р. керівник шкільного методичного об'єднання вчителів наук природничого циклу. З 2011-2013 р. керівник міського  методичного об'єднання класних керівників. Вчитель бере активну участь у методичній роботі міста, відкриті уроки, виступи з доповідями, майстер-класи.

Вчитель відповідальна, вимоглива до себе та своїх колег, толерантна в спілкуванні, принципова та наполеглива в роботі, користується повагою серед батьків, учнів.

 

Адреса закладу:
Верба І.А.
19000 Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Дніпробудівська, 2

(8-047-36)3-21-36 kanivschool4@ukr.net
kaniv@at.ua або vikshatilo@gmail.com
Місцезнаходження закладу
sample map