Іноземну мову викладають:

Учитель 
англійської мови

Гавура Ольга
Олександрівна

 

Гавура Ольга Олександрівна  за час роботи в школі проявила себе творчим, знаючим учителем. На уроках реалізує наступність викладання мови і застосовує прийоми зіставлення двох мов, захоплює дітей різноманітними іграми, що стимулюють мовну діяльність учнів. елементи гри присутні на кожному уроці в середній школі, які стимулюють мовну діяльність учнів. Учителька пов'язує матеріал уроку з безпосереднім життям учнів, їх оточненням, при цьому використовуються проблемні ситуації, рольові ігри, елементи інтерактивного навчання. У 5-х класах вчителька наполегливо працює над формуванням навичок письма в учнів, навчає правильно будувати запитання, складати діалоги, розпізнавати граматичні часи в реченнях. Взаємодіючи з класом, вона протягом усього уроку забезпечує сприятливі умови навчання учнів, застосовуює групові та індивідуальні форми роботи. На її уроках панує доброзичлива, лагідна атмосфера, існує добрий контакт з учн¤ями.

У 2004-2005 н.р. пройшла навчальні курси за програмою "Intel. Навчання для майбутнього" та отримала сертифікат.

 

Учитель 
англійської мови

Лагутіна
Ніна Георгіївна

Лагутіна Ніна Георгіївна працює вчителем англійської мови в даній школі з 1972 року, має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «англійська мова», вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший вчитель».За час роботи в школі виявила грунтовний рівень професіоналізму, добре володіє методикою викладання англійської мови в загальноосвітній школі. Система роботи вчителя базується на формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. При формуванні вмінь і навичок вихованців з іноземної мови вчитель використовує досвід набутий учнями у вивченні рідної мови. Під час навчання вона реалізує освітні, виховні і розвиваючі цілі, вдало поєднує різні форми організації навчально-виховного процесу, раціонально використовує різні методи, принципи та засоби навчання. Впроваджує на уроках англійської мови сучасні методи, доцільно використовує ТЗН. На уроках встановлює психологічний контакт із класом, забезпечує комплексне повторення навчального матеріалу з різних видів мовленнєвої діяльності. Раціональним зерном педагогічної майстерності вчителя є реалізація принципу науковості та доступності навчального матеріалу. Ніна Георгіївна оптимально реалізує міжпредметні зв’язки з історією, географією, народознавством. Завдяки цьому вона забезпечує системність знань учнів, збагачує їх словниковий запас, виховує вміння вчитися самостійно, зацікавлює навчальним матеріалом.

Вчитель бере активну участь в роботі методичного об’єднання вчителів англійської мови, готує цікаві доповіді та проекти, очолює шкільне методичне об’єднання протягом 10 років. У 2012-2013 н. р. сприяла організації та проведенню регіонального семінару вчителів англійської мови Черкаської області на базі Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. Для неї характерні толерантне ставлення до учнів та колег, користується авторитетом в учительському колективі та серед батьківської громади.

 

Учитель 
англійської та німецької мови

Усова
Марина Олександрівна

Усова Марина Олександрівна працює вчителем англійської та німецької мови в даній школі з 2003 року, має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «англійська та німецька мови та література», кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». За період роботи в школі Марина Олександрівна проявила себе як творчий вчитель, вона добре володіє методикою викладання англійської та німецької мови в загальноосвітній школі. Система роботи вчителя базується на формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. При формуванні вмінь і навичок вихованців з іноземної мови вчитель використовує досвід набутий учнями у вивченні рідної мови. Під час навчання вона реалізує освітні, виховні і розвиваючі цілі, вдало поєднує різні форми організації навчально-виховного процесу, раціонально використовує різні методи, принципи та засоби навчання. Впроваджує на уроках англійської мови сучасні методи, доцільно використовує ТЗН. На уроках встановлює сприятливий психологічний контакт із класом, забезпечує комплексне повторення навчального матеріалу з різних видів мовленнєвої діяльності. Раціональним зерном педагогічної майстерності вчителя є реалізація принципу науковості та доступності навчального матеріалу. Марина Олександрівна оптимально реалізує міжпредметні зв’язки з історією, географією, народознавством. Завдяки цьому вона забезпечує системність знань учнів, збагачує їх словниковий запас, виховує вміння вчитися самостійно, зацікавлює навчальним матеріалом.

Вчитель бере активну участь в роботі методичного об’єднання вчителів англійської мови, готує цікаві доповіді та проекти. Для неї характерні толерантне ставлення до учнів та колег, користується авторитетом в учительському колективі та серед батьківської громади.

 

Адреса закладу:
Верба І.А.
19000 Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Дніпробудівська, 2

(8-047-36)3-21-36 kanivschool4@ukr.net
kaniv@at.ua або vikshatilo@gmail.com
Місцезнаходження закладу
sample map