Історію викладають:

Учитель історії

Гоголь
Оксана Василівна

Гоголь Оксана Василівна за час роботи в школі проявила себе знаючим, ерудованим та перспективним педагогом. Вона добре володіє методикою викладання історії а краєзнавства, вміло реалізує професійні надбання в навчально-виховному процесі. Особливо цікаво проводить нестандартні уроки, застосовуючи елементи інтерактивних методик. Дбає, щоб на уроці учні виступали дослідниками, вміли аналізувати історичні події, поєднувати та визначати відмінні риси української та європейської історії. Багато працює над питанням культури, прищеплюючи школярам інтерес до вітчизняних та світових цінностей. Приділяє увагу обдарованим учням, залучаючи їх до позакласної роботи з історії. Під її керівництвом з числа старшокласників підготовлені екскурсоводи залу «Земля моя - земля моїх батьків», які проводять екскурсію з краєзнавства. Результативно працює з членами шкільної МАН. Керує роботою шкільного методоб'єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін. Надає допомогу молодим педагогам, ознайомлює їх з найновішими досягненнями методики та історичної науки.

 

Учитель історії

Стельмашенко Ольга Володимирівна

Стельмашенко Ольга Володимирівна досконало володіє методикою викладання історії, вміло реалізує елементи інтерактивних методик у навчально-виховний процес, дотримується дидактичних принципів та вимог до сучасного процесу навчання. Уроки та позакласні заходи проводить на високому науковому та методичному рівнях. В процесі навчання історії дбає про те, щоб знання її учнів формувались шляхом наукових досліджень та детального вивчення історичних документів. Такий підхід до вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін сприяє новому баченню як вітчизняної, так і європейської історії. Приділяє велику увагу розвитку творчих здібностей школярів, їх інтелектуальному потенціалу та становленню активної громадянської позиції. Її учні щорічно успішно захищають науково-дослідницькі роботи в шкільній, міській та обласній МАН.

Майже десять років результативно керує громадською організацією - клубом старшокласників «Співдружність», який є лауреатом Всеукраїнських творчих конкурсів школярів. Бере активну участь у міських методичних заходах: конференціях, педагогічних консиліумах, круглих столах, семінарах. Дає високоефективні уроки для вчителів школи, міста.

 

Учитель історії

Хоменко Світлана Юріївна

 

Хоменко Світлана Юріївна володіє методикою викладання історії в 5-11 класах, вміло використовує досягнення історичної науки. Втілюючи на практиці принципи наступності та науковості, вчитель будує урок на сучасному науково-методичному рівні. Працюючи над проблемою «Використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі» учитель формує в учнів творчий підхід до вивчення історичних подій, вміло реалізує елементи інтерактивних технологій, навчає відбирати головне в сучасному потоці інформації в мережі інтернет. Підтримуючи інтерес учнів до уроку, навчальну діяльність організовує на основі особистісних та вікових особливостей, приділяє належну увагу розвитку логічного мислення, інтелекту та становленню активної життєвої позиції особистості. Уроки Світлани Юріївни відповідають сучасним вимогам методики, вони високоефективні та практично спрямовані на реалізацію вимог Закону України «Про освіту». Притаманними рисами вчителя є високий інтелект, методична та наукова грамотність, здатність створити атмосферу творчої співпраці, організованість, вміння презентувати нові методичні прийоми та методи у навчанні школярів. Постійно працює з обдарованими учнями, залучаючи їх до роботи у шкільній МАН, та участі в олімпіадах з історії. Бере активну участь у методоб’єднанні вчителів історії школи, співпрацює з учителями-предметниками загальноосвітніх дисциплін. У листопаді 2012 року дала бінарний високоефективний відкритий урок «Культура та релігія Давньої Індії» з використанням електронних засобів навчання. Виступає з доповідями, лекціями, готує учнів до участі в загальношкільних лінійках. Учитель надає великого значення якості знань учнів з історії, передбачених програмою. Має власні науково-методичні напрацювання з історії України, релігієзнавства та культури, які друкує у науковій пресі. У 2012-2013 навчальному році взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Безсмертний подвиг українського народу». Скромна, толерантна, вимоглива до себе та інших, вона користується авторитетом серед членів педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості.

Адреса закладу:
Верба І.А.
19000 Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Дніпробудівська, 2

(8-047-36)3-21-36 kanivschool4@ukr.net
kaniv@at.ua або vikshatilo@gmail.com
Місцезнаходження закладу
sample map