Вчителі математики Канівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

Учитель математики

Вихрестюк
Наталія Миколаївна

Вихрестюк Наталія Миколаївна має грунтовну науково-теоретичну підготовку, виявляє професійну компетентність, на високому рівні володіє ефективними формами організації навчально-виховного процесу. Добре обізнана з вимогами навчальних програм, нормативних документів та інструктивно-методичних рекомендацій з питань викладання математики. Програмовий матеріал на своїх уроках викладає науково, в логічній послідовності, вміло використовує аналітичний метод розв'язання задач, здійснює розвиваюче навчання. Учитель добре володіє прийомами інтенсифікації уроку, що передбачає: виділення опорного матеріалу і подання його у вигляді схеми, обробка з учнями типових для даної теми способів розв'язування задач по алгоритму, максимальне використання самостійних робіт як джерела знань і умінь. Ефективність праці досягається завдяки активізації розумової діяльності учнів, шляхом підбору серії завдань і вправ, нестандартних задач. Вихрестюк Н.М. вимоглива до себе і до учнів. Постійно працюючи над підвищенням свого професійного рівня, учитель дає міцні знання своїм учням, впрваджує в роботу з дітьми методи інтерактивного навчання.

Хороший наставник учителів. Досвід роботи з питань викладання математики передає своїм колегам - учителям математики. Бере активну участь у методичній роботі школи, міста. Раціонально поєднує професіоналізм із сучасними досягненнями математичної науки.

 

Учитель математики

Мінакова
Юлія Василівна

Мінакова Юлія Василівна добре обізнана з вимогами удосконалених програм, нормативних документів та інструктивно-методичних рекомендацій з питань викладання математики. Уроки вчителя відзначаються науковістю, логічністю, доступністю. Вчитель добре володіє прийомами інтенсифікації уроку, що передбачає: виділення опорного матеріалу, обробка з учнями типових для даної теми способів розв’язування – алгоритмів, максимальне використання самостійних робіт, як джерела знань і умінь. Вчитель успішно навчає широкому використанню таких мислених операцій як аналіз, аналогія, узагальнення, конкретизація, індукція.  Підтримуючи і зміцнюючи інтерес учнів до уроків математики,навчальну діяльність вчитель організовує так, щоб вона була різноманітною за формою і видами навчальної роботи протягом уроку, пошуковою, розвиваючою. Вчитель приділяє значну увагу спілкуванню учнів в процесі навчальної праці, а також особливу увагу повторенню, як важливому ланцюгу навчального процесу, який визначає його результативність. Для забезпечення ефективного засвоєння учнями програми з математики вчитель застосовує нетрадиційні методи навчання, нові інформаційні технології, які вчителька використовує в своїй роботі, що сприяє новим можливостям для інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення.

Вчитель бере активну участь у методичному житті школи і міста, а саме: відкриті уроки і заходи, бінарний урок (математика-історія), участь у виставці ППД, творчий звіт «Значення наочності у розвитку пізнавальної активності учнів на уроках математики», участь у міському конкурсі «Пани та панянки», підготовка дидактичних матеріалів «Дроби» (5-6 кл.), «Чотирикутники» (8 кл.), «Квадратні рівняння» (8 кл.). Вчитель працює над підвищенням свого фахового рівня, педагогічної майстерності, загальної культури.

 

Учитель математики

Хабарова

Марія Миколаївна

 

Хабарова Марія Миколаївна, вчитель вищої категорії, професійно володіє методикою викладання математики. Вона дбає про високий рівень навчально-виховного процесу, посилює увагу до прикладної спрямованості вивчення як теоретичного матеріалу, так і особливо системи задач, що сприяє підсиленню мотивації навчання і практичній підготовці учнів. Її уроки логічно побудовані, проводяться на високому науковому та методичному рівні. Для забезпечення ефективного засвоєння учнями програми з математики учитель застосовує традиційні і нові засоби навчання. Як результат, її учні є призерами ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з математики. Нові можливості для інтенсифікації та оптиматизації навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення надають нові інформаційні технології навчання, які вона застосовує в своїй роботі. Взяла участь у виготовленні навчального посібника та його електронного варіанту для класів з поглибленим вивченням математики.

Маючи високий рівень власної професійної підготовки, не тільки блискуче викладає математику, а й серйозно ставиться до підвищення фахової майстерності та професіоналізму всіх учителів математики школи та міста  Канева. Протягом кількох років поспіль вона успішно керувала роботою міського методоб'єднання вчителів математики.

 

Учитель математики

 Шатило

Вікторія Янівна

Шатило Вікторія Янівна, вчитель вищої категорії, використовуючи найновіші методи навчання, ставить перед собою завдання досягти в учнів стійкого бажання вивчати математику та міцних умінь, знань і навиків. Вчитель диференційовано підходить до процесу навчання, тобто враховує індивідуальні особливості школярів, рівень організації їх діяльності, здатність до самостійних узагальнень та пошуків. Особливу увагу вона звертає на розвиток логічного мислення учнів, просторової уяви, алгоритмічної та інформаційної культури, уваги, пам'яті, позитивних рис характеру особистості. Постійно використовує в своїй роботі нові інформаційні технології навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення школярів.

У 2002 році Шатило Вікторія Янівна стала учасником II туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2002» у номінації «Інформатика», а у 2007 році - учасником II туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007» у номінації «Математика». Шатило Вікторія Янівна постійно прагне до професійного самовдосконалення. Взимку 2004 року вона успішно пройшла курси за програмою «Intel Навчання для майбутнього» і отримала сертифікат.

 

Адреса закладу:
Верба І.А.
19000 Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Дніпробудівська, 2

(8-047-36)3-21-36 kanivschool4@ukr.net
kaniv@at.ua або vikshatilo@gmail.com
Місцезнаходження закладу
sample map