Учитель 
початкової школи

 Герасимчук

Ольга Іванівна

Герасимчук Ольга Іванівна, вчитель вищої категорії, має звання "старший вчитель". Уже 36 років працює на педагогічній ниві. Уся її праця по навчанню і вихованню дітей пронизана прагненням пошуку й вдосконалення прийомів і методів навчання та виховання, великою любов'ю до дітей. Учитель працює над темою "Від навчання і виховання до творчої думки і активізації розумової діяльності молодших школярів". Тому девізом її роботи є слова Сухомлинського "Навчати так, щоб працювала думка". У 2004-2005 н.р взяла участь у виставці  ППД "Освіта  Канівщини". ЇЇ науково-методичні матеріали "Розвиток творчих здібностей молодших школярів" були схвалені методичною радою школи та рекомендовані для використання при підготовці до уроків у початковій ланці освіти. Бере активну участь у роботі шкільного та міського методоб'єднань. Дає високоефективні уроки для вчителів школи, міста. Систематично опрацьовує новинки педагогічної науки та методики викладання предметів у початковій школі.

Герасимчук Ольга Іванівна керує педагогічним факультетом учителів початкової школи з питань індивідуальної роботи з дітьми, які мають обмежені можливості. Поряд із цим, Ольга Іванівна - керівник творчої групи вчителів з питання "Сучасний урок рідної мови й мовлення з поглибленою індивідуалізацією та розвивальною спрямованістю навчання". Свої педагогічні надбання висвітлила в атестаційних матеріалах під рубрикою "Нові джерела підвищення ефективності уроків".

 

Учитель 
початкової школи

 Демченко

 Катерина Іванівна

Демченко Катерина Іванівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання», працює в школі з 1989 року. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель». Курси підвищення кваліфікації пройшла у 2013 році.

Катерина Іванівна — учитель-майстер. Вона має високий рівень методичної та професійної підготовки, добре обізнана з основними положеннями Державного стандарту початкової школи та вміло реалізує їх у навчально-виховному процесі. Впровадження сучасних прийомів та методів дидактики, основних принципів навчання забезпечили достатній рівень навченості школярів четвертого класу під час державної підсумкової атестації у 2012-2013 навчальнорму році: з математики — 78%, з української мови — 82 %, з українського читання 87%. Учитель досконало володіє новітніми технологіями, виявляє високий рівень креативності, продуктивно використовує мультимедійні технології (презентація, майстер-клас) для навчання.

У міжатестацйний період працювала над проблемою “Розвиток зв'язного мовлення”, що дало їй значно підвищити свій самоосвітній рівень. У січні 2014 року Катерина Іванівна провела для вчителів початкових класів міста майстер-клас “Навчи кожного і всіх”, який отримав високу оцінку колег. Її відкритий урок з українського читання був високоефективним з використанням найновіших досягнень педагогічної науки.

У 2013-2014 навчальному році учитель працює у першому україномовному класі. За порівняно короткий термін вона створила повноцінний учнівський колектив, працює над формуванням позитивних лідерів та вироблянням навичок колективної співпраці у першокласників.

Катерина Іванівна багато уваги приділяє індивідуальному підходу до навчання та виховання школярів. Для цього систематично залучає до співпраці батьків, які в усьому підтримують класовода. Цікаво та змістовно проводить лекції, тренінги, рольові ігри з метою досягнення результату в розвитку інтелекту, логічного мислення, пам'яті школярів.

У роботі з дітьми користується методикою застосування дидактичних ігор, зон, які розвивають індивідуальні здібності та нахили школярів. Свої перші здобутки в роботі з першокласниками продемонструвала на відкритому уроці для класоводів міста (березень 2014 р.).Трудолюбива, вимоглива, наполеглива у досягненні поставлених завдань, користується авторитетом та повагою серед учнів, колег, батьків.

 

Учитель 
початкової школи

Журавльова

Євгенія Олександрівна

 

Журавльова Євгенія Олександрівна наполегливо впроваджує в навчально-виховний процес найновіші досягнення педагогічної науки. Особливо цікавою формою її роботи є інтеграція, яку вона вважає пріоритетною у навчанні школярів початкової школи. Працюючи у російськомовних класах, прагне, щоб її учні добре знали українську мову, читали твори класиків, працювали над удосконаленням мовленевої культури. Учні ведуть читацькі щоденники, вміло переказують зміст прочитаного, захоплюються інсценізацією.

Учителька вивчає індивідуальні особливості та обдарування школярів, готує різнорівневі завдання та тести для впровадження диференціації. Дбає, щоб кожен урок не тільки формував знання, а й виховував учнів на прикладах найкращих моральних цінностей, збагачував інтелект та високу культуру. Особливу увагу приділяє розвитку фізичної досконалості вихованців. На уроках фізкультури використовує спеціальні вправи, навчає учнів працювати на спортивних снарядах, практикує захоплюючі рухливі ігри. Учителька організовує зустрічі з людьми різних професій, виховує в учнів повагу до людей праці.

Журавльова Євгенія Олександрівна бере участь у методичній роботі, дає відкриті уроки, виступає на засіданнях методоб'єднань. Підготувала на міську виставку ППД матеріали "Інтегрований урок та його можливості".

 

Учитель 
початкової школи

Лугіна

Тетяна Борисівна

 

Учитель вищої категорії, старший учитель Лугіна Тетяна Борисівна має високу наукову та теоретичну підготовку. Досконало володіє методикою викладання предметів у початковій школі. За час роботи проявила себе знаючим, ерудованим педагогом з академічним мисленням. Свої здібності реалізує у повсякденній діяльності з школярами на основі особистісно зорієнтованого навчання та виховання учнів.

Її уроки високоефективні, характеризуються чіткістю поставленої мети, всебічною мотивацією навчальної діяльності. Вдало підбирає цікавий та захоплюючий матеріал, стимулює позитивні інтелектуальні здібності кожної особистості, має високу мовленнєву культуру.

Учитель підтримує тісний зв'язок з науковцями  Канівського природного заповідника, презентувала на виставку ППД "Освіта  Канівщини-2007" науково-методичні матеріали "Формування екологічної культури учнів початкових класів". Їі учні у 2003 та 2004 роках були призерами II етапу конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Друкується в педагогічній пресі, що дає змогу використовувати напрацьоване нею в роботі педагогів не тільки міста, а й області, України. Протягом багатьох років успішно керує роботою міського методичного об'Їднанн¤ вчителів початкових класів, пропонуючи колегам цікаві та інтерактивні форми роботи.

За творчу і сумлінну працю нагороджена почесною грамотою Головного управління освіти та науки Черкаської облдержадміністрації, 2002 р.

 

Учитель 
початкової школи

Костюк

Наталія Володимирівна

 

Костюк Наталія Володимирівна  в даній школі працює з 1996 року. Досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, раціонально використовує кожну хвилину часу на уроці, новий матеріал викладає на належному науковому рівні із застосуванням ІКТ, міжпредметних зв'язків та краєзнавчого матеріалу. Працює над вирішенням проблеми “Формування ключових компетентностей — важлива умова успішного навчання учнів“. Велику увагу надає модернізації навчально-виховного процесу, постійно працює над підвищенням професійного рівня викладання предметів у початковій школі, співпрацюючи з кращими педагогами міста.

Вчитель має високий професіоналізм, відмінну науково-теоретичну підготовку, досконало володіє методикою навчання та виховання учнів початкової школи, вміло реалізує дидактичні принципи і вимоги до сучасного процесу навчання. В її характері - прагнення до пізнання нового, передового й активного впровадження його у практику.

Створила сучасний кабінет для навчання учнів, який оснащений комп'ютерною технікою. Формує всі види компетентностей, які необхідні для соціалізації особистості школяра. Вміло впроваджує інтерактивні методи навчання, домагаючись інтересу до знань та результативності їх навчальних досягнень. Рівень якості навченості учнів, яких навчає учитель становить 80,3 відсотки.

Результативно керує методичним об'єднанням учителів початкової школи. Організовує для них цікаві диспути, круглі столи, конференції тренінги. Дає високоефективні уроки для вчителів школи міста. У 2013 році провела майстер-клас для педагогів міста, у 2014 році взяла участь у міських педагогічних читаннях “Учителю, вкажи шлях краси духу”. Педагог - фасалітатор постійно у пошуку. Друкується на методичному порталі. Бере участь у громадському житті міста. Користується заслуженим авторитетом серед батьків, учнів, членів педагогічного колективу.

 

Учитель 
початкової школи

Мозгова
Надія Василівна

Мозгова Надія Василівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Математика, вихователь в початкових класах», працює в школі з 1990 року. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Курси підвищення кваліфікації пройшла у 2008 році.

За період роботи в школі зарекомендувала себе педагогом, який добре володіє методикою викладання загальноосвітніх дисциплін у початковій ланці освіти, впроваджує активні форми, методи та засоби навчання. У роботі з учнями практикує особистісно-зорієнтований підхід, що дає можливість створювати робочу атмосферу, в якій кожен школяр здобуває знання самостійно, виробляє навички самоконтролю та презентації знань.

Уроки вчителя обладнані сучасним унаочненням, чітко продумані, високоефективні. Цікавиться новинками методичної літератури, інноваціями в педагогіці, впроваджує елементи інтерактивних методик у роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Особливу увагу приділяє тим, кому навчання дається важко, професійно мотивує їх діяльність та домагається повноцінного засвоєння ними програмового матеріалу. Моніторинг навченості учнів її класу показує зростаючу динаміку їх знань. Він становить 56%.

Результативно керує роботою шкільного методоб’єднання вчителів початкових класів, яке є одним з кращих у школі. Виступає з цікавими повідомленнями, доповідями, спрямовує педагогів на інноваційні форми самоосвітньої діяльності. У міжатестаційний період працювала над проблемою «Розвивальне навчання в особистісно-зорієнтованій моделі». Провела відкриті уроки та виховні заходи. Дбає про авторитет та імідж навчально-виховного закладу, пропонує власні ідеї покращення навчально-виховного процесу.

 

Учитель 
початкової школи

Морозова
Любов Олександрівна

Учитель вищої категорії, старший учитель Морозова Любов Олександрівна має високий рівень підготовки. Вона досконало володіє методикою викладання предметів у початковій школі, вміло добирає методи, форми, прийоми навчально-виховного процесу. Вивчає індивідуальні особливості школярів, дбає про розвиток здібностей учнів. У характері педагога прагнення до пізнання передового й активного, впровадження його в практику. Постійно підвищує свій фаховий рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Працює над науково-методичною проблемою "Використання елементів театралізації у навчально-виховному процесі". Учитель створила ляльковий театр, у якому акторами є школярі, а їх гра є засобом розвитку фантазії, уяви, мислення, комунікативних здібностей та творчості учнів.

Педагог вміло і терпляче закладає міцні знання, допомагає знайти себе, відчути власну значимість і неповторність, формує самоповагу і високу духовну культуру. Як наслідок, її учні оригінально та системно мислять, складають вірші, казки, загадки, які друкуються в місцевій пресі. Її учень  Коваленко Даніїл є призером в обласному етапі VII Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика.

Учитель взяла участь у міській виставці ППД "Освіта  Канівщини 2007", представивши проект "Казкотерапія у початковій школі". Її роботи друкуються в журналі "Розкажіть онуку". Щорічно проводить високоефективні відкриті уроки для вчителів міста, школи, готує цікаві наукові доповіді. Нагороджена Почесною грамотою Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, 2007р.

 

Учитель 
початкової школи

Торшина
Оксана Володимирівна

 

Торшина Оксана Володимирівна добре володіє сучасними методами організації навчально-виховного процесу, уроки проводить на достатньому методичному рівні. Постійно працює над формуванням в учнів навичок читання та письма, над розвитком в учнів мовлення. Уміє збуджувати і підтримувати інтерес у школярів до навчання, тренувати пам'ять, збагачувати і підтримувати уяву, вчити їх логічно мислити. Здійснює індивідуальний підхід до дітей, веде пошук нових прийомів у навчанні та вихованні молодших школярів. Тема, над якою працює вчитель: "Розвиток творчих здібностей учнів". Її мета у роботі з учнем - створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили.

Її учні беруть активну участь як у місцевих, так і у Всеукраїнських конкурсах, отримують нагороди, друкувалися і на сьогоднішній день продовжують друкуватися в місцевій пресі. Її учениця протягом кількох років виборює призові місця в І, ІІ і ІІІ турах Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика. У 2005 році пройшла навчальний курс "Intel. Навчання для майбутнього". Представляла свої роботи на виставку педагогічних технологій "Освіта  Канівщини 2007".

За сумлінну працю отримала такі нагороди: Почесна грамота  Канівського міського відділу освіти, 2003 р., Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, 2007 р.

 

Адреса закладу:
Верба І.А.
19000 Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Дніпробудівська, 2

(8-047-36)3-21-36 kanivschool4@ukr.net
kaniv@at.ua або vikshatilo@gmail.com
Місцезнаходження закладу
sample map