Українську мову і літературу в ЗОШ №4 викладають:

Учитель
української мови 
та літератури

Шишман
Алла Василівна

Шишман Алла Василівна має високий професіоналізм, володіє сучасними формами, методами органіізації навчально-виховного процесу. Вміло поєднує колективні, індивідуальні та групові форми роботи з учнями, враховуючи їх вікові особливості та особисті якості. Постійно працює над вивченням питання наступності та дбає про успішну адаптацію школярів у навчально-виховний процес при переході з початкової ланки навчання у середню.

Багато уваги приділяє роботі з обдарованими учнями. Емоційно, дохідливо викладає програмовий матеріал, активізує навчально-пізнавальну діяльність школярів, викликає інтерес до проблеми, формує навички розумової праці. Глибоко продумує кожен елемент уроку, демонструє учням шлях думки до істини, підтримує їх інтерес до предмету, дає можливість проявити оригінальність мислення. Її учні досконало володіють знаннями рідної мови, займаючи призові місця на олімпіадах з української мови та Всеукраїнських конкурсах.

Професійно керує шкільним методичним об'єднанням учителів української мови та літератури. Дає високоефективні відкриті уроки, виступає з доповідями, повідомленнями.

 

Учитель 
української мови 
та літератури

 Кух
Ольга Григорівна

Кух Ольга Григорівна, вчитель вищої категорії, має грунтовну науково-теоретичну підготовку, хорошу обізнаність з питань педагогіки, психології та державних стандартів при викладанні української мови і літератури. Свої знання, практичний досвід вміло реалізує у навчально-виховному процесі. На кожному уроці приділяє увагу виробленню високої мовленнєвої культури учнів, навчає вмінню висловлюватись, користуватись словом, вміло здійснює міжпредметні зв'язки та інтеграцію. Домагається глибокого розуміння школярами прочитаних творів. Раціонально поєднує індивідуальні, групові та фронтальні форми роботи, працюючи на кінцевий результат підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Захоплюється краєзнавством, залучаючи до цього своїх учнів. На її уроках систематично впроваджуються наукові дослідження, колективний пошук. Багато уваги приділяє обдарованим учням. Керує секцією українознавства шкільної МАН.

Учитель бере активну участь у роботі шкільного та міського методоб'єднань учителів української мови та літератури. Дає високоефективні відкриті уроки для вчителів міста та школи, виступає з цінними повідомленями. 

 

Учитель 
української мови 
та літератури

Небогіна Людмила Миколаївна

Учитель вищої категорії Небогіна Людмила Миколаївна має високий рівень методичної та наукової підготовки, досконало володіє конструктивними вміннями і навичками. Впроваджує на уроках української мови сучасні методики в тісному зв'язку з набутим досвідом, доцільно використовує сучасні інноваційні технології, намагається використовувати комп'ютерні технології. Так, у 2003 році, взявши участь у виставці передових педагогічних технологій, Небогіна Л.М. виборола І місце в області зі своєю роботою «Використання комп'ютерних технологій при вивченні української мови та літератури». Її уроки з точки зору триєдиної мети досягають результату, структура уроків відрізняється системністю, продуманістю всіх етапів, а також вибором змісту навчального матеріалу. У системі проміжного та підсумкового контролю за знаннями, вміннями та навичками учнів учитель використовує технологію рівневої диференціації. Вона володіє рідкісним умінням подання нового матеріалу, зокрема аналізом мовних одиниць на стилістичному рівні. Учителька реалізує тісні міжпредметні зв'язки з історією України, світовою літературою, основами філософії як у виборі навчального матеріалу, так і в процесі засвоєння учнями знань. Обов'язково дотримується принципу зв'язку навчання з життям, виховує національну свідомість. Добре знаючи підліткову психологію, вчителька реалізує індивідуальний підхід до кожного учня. Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими школярами. Її учні - постійні призери міських олімпіад та конкурсів з української мови, а випускники підтверджують свої знання у різних навчальних закладах України.

 

Учитель 
української мови 
та літератури

Сесорова
Ганна Григорівна

Сесорова Ганна Григорівна має високий рівень методичної та теоретичної підготовки, досконало володіє вміннями та навичками. Творчий підхід до викладання української мови дає можливість оптимально використовувати теоретичний матеріал з метою інтенсифікації навчально-виховного процесу. Її педагогічна майстерність, постійний творчий пошук забезпечують активну роботу учнів на уроці, високу якість знань, формують у школярів активну життєву позицію, гуманітарне мислення. Використовує різноманітні форми і методи роботи на уроці, навчаючи учнів рідної мови та літератури. Систематично працює над вивченням індивідуальних здібностей школярів, їх творчих задатків.

Працює з обдарованими учнями, які успішно захищають свої науково-дослідницькі реферати у шкільній та міській МАО. Вони досконало володіють знаннями рідної мови. Успішно складають випускні екзамени, свої знання підтверджують, навчаючись у вузах.

Адреса закладу:
Верба І.А.
19000 Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Дніпробудівська, 2

(8-047-36)3-21-36 kanivschool4@ukr.net
kaniv@at.ua або vikshatilo@gmail.com
Місцезнаходження закладу
sample map